Bryne Musikkorps
Velkommen til Bryne musikkorps
 • Sjå kva som skjer    • Om korpset    • About the band    • Biletarkiv    • For medlemmar    • Kontakt oss    • Gukkenheimer    • Linkar     • Gjestebok  

 

 

   Om korpset
    - Årsmøte 2023
    - Årsmøte 2022
    - Årsmøte 2021
    - Årsmøte 2020
    - Årsmøte 2019
    - Årsmøte 2018
    - Årsmøte 2017
    - Årsmøte 2016
    - Årsmøte 2015
    - Årsmøte i jubileumsåret 2014
    - Årsmøte 2013
    - Årsmøte 2012
    - Årsmøte 2011
    - Årsmøte 2010
    - Årsmøte 2009
    - Årsmøte 2008
    - Årsmøte 2007
    - Årsmøte 2006
    - Årsmøte 2005
    - Årsmøte 2004
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 2 206 038

 

 

 Ny leiar, Morten Ravn Hagen


Årsmøte 2011
Ingve Serigstad og Leif Erik Gunnesdal gjekk ut av styret. Me takker for innsatsen.
 
Ingve Serigstad og Leif Erik Gunnesdal gjekk ut av styret. Me takker for innsatsen.
 
Medalje for 20 års medlemsskap i BMK til Eldar Undheim og Inge Nedrebø
 
Medalje for 20 års medlemsskap i BMK til Eldar Undheim og Inge Nedrebø
 
Årets musikant  i 2010 vart Johnny Kartevoll
 
Årets musikant i 2010 vart Johnny Kartevoll
 
Morten Ravn Hagen er ny leiar i BMK
BMK hadde årsmøte 04.02.11. Årsmelding og rekneskap vart godkjent med kun få merknader, og valkomiteen hadde alt klart, så nytt styre var kjapt på plass.

Me takker avtroppande leiar Ingve Serigstad og nestleiar Leif Erik Gunnesdal for innsatsen og ønskjer nytt styre lukke til.

Medaljar for 20 års medlemsskap i BMK vart utdelt til:

Inge Nedrebø og Eldar Undheim.

Årets musikant: Johnny Kartevoll

Det nye styret:

Leiar Morten Ravn Hagen
Styremedlemmer:
Roar Alvær
Kari Slettli Heskje
Solveig S. Eriksen
Torger Reve
Varamedlem: Gunn Iren HognestadGet Adobe Reader  Årsmelding Read file

Middag etter årsmøte   

 

Nye musikantar er alltid velkomne