Velkommen til Bryne musikkorps

Årsmøte 2013

Kjetil Gudmestad valt til ny formann
Årets musikant Torger Reve
Årets musikant Torger Reve
Årets medaljørar
Årets medaljørar
Pizza og kos på Peppes
Pizza og kos på PeppesBryne musikkorps hadde årsmøte 22. februar 2013, denne gongen på Peppes. Årsmelding og rekneskap vart godkjent med små korrigeringar og nytt styre er valt. Ny leiar i BMK er Kjetil Gudmestad, og årets musikant vart vel fortent Torger Reve, etter stor innsats på såvel frammøte på øving og speleoppdrag som i styre og komitear. Elles var det mange medaljørar, dei avtroppande medlemmane av styret vart takka for innsatsen med blomar, og pizza vart fortært med god apetitt og godt drøs.

Nytt styre:

Kjetil Gudmestad - leiar
Kjetil Grødem
Torger Reve
Gunn Iren Hognestad
Janne C. Lyngstad
Anne Jorunn Horpestad

Medaljar:

40 år i NMF Einar Gabrielsen
20 år i NMF Anne Karin Braut
20 år i BMK Elise Wefring Fosse
20 år i BMK Johnny Kartevoll
20 år i BMK Ingve Serigstad
10 år i BMK Kari Slettli Heskje
10 år i BMK Anne Jorunn Horpestad