Velkommen til Bryne musikkorps

Årsmøte 2008

Den nye og gamle leiaren vår
Einar Gabrielsen vart årets musikant
Einar Gabrielsen vart årets musikant
Gustav Jensen og Kjetil Gudmestad fekk medaljar for 30 og 20 års medlemsskap i NMF
Gustav Jensen og Kjetil Gudmestad fekk medaljar for 30 og 20 års medlemsskap i NMF

Årsmøte 2008 er overstått

Eldor Fjermestad overtok leiarvervet etter Åse K. Hatteland. Me ønskjer han lukke til, og takker Åse for god jobb og mykje nedlagt arbeid for korpset i den tida ho har vore leiar, frå hausten 04.

Styret i BMK det komande året er:

Eldor Fjermestad - leiar
Ingve Serigstad - nestleiar
Orlaug Oma - styremedlem
Roar Alvær - kasserar
Janne C. Lyngstad - varamedlem
Ann Iren Aarre Gjesdal - sekretær
Get Adobe Reader  Årsmelding 2007 Read file


 Referat årsmøte 2008 Read file