Bryne Musikkorps
Velkommen til Bryne musikkorps
 • Sjå kva som skjer    • Om korpset    • About the band    • Biletarkiv    • For medlemmar    • Kontakt oss    • Gukkenheimer    • Linkar     • Gjestebok  

 

 

   Om korpset
    - Årsmøte 2023
    - Årsmøte 2022
    - Årsmøte 2021
    - Årsmøte 2020
    - Årsmøte 2019
    - Årsmøte 2018
    - Årsmøte 2017
    - Årsmøte 2016
    - Årsmøte 2015
    - Årsmøte i jubileumsåret 2014
    - Årsmøte 2013
    - Årsmøte 2012
    - Årsmøte 2011
    - Årsmøte 2010
    - Årsmøte 2009
    - Årsmøte 2008
    - Årsmøte 2007
    - Årsmøte 2006
    - Årsmøte 2005
    - Årsmøte 2004
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 2 206 041

 

 

 

Årsmøte 2016
 
 
Årets musikant Elise W. Fosse
 
Årets musikant Elise W. Fosse
 

 

26.02.16 vart årsmøte halde på Bryne skule. Det nye styret er

Bjørn Kverneland
Siv Karin Undheim Svanes
Eldor Fjermestad
Gunn Iren Hognestad
Anne Jorunn Horpestad
Gunn Marit Solli

Som kvart år delte me ut medaljar for "lang og tro teneste". Dette året fekk Bjørn Kverneland medalje for 30 års medlemsskap i BM, og vart vår 8. æresmedlem!

10 år Bryne musikkorps
Ann Iren Aarre Gjesdal

20 år Bryne musikkorps
Kjetil Gudmestad

30 år Bryne musikkorps
Bjørn Kverneland

20 år NMF
Ann Iren Aarre Gjesdal
Leif Erik Gunnesdal
Lene Rognstad

Årets musikant vart Elise W. Fosse for god innsats i komitear og styrearbeid samt deltaking på øvingar og speleoppdrag.

 

 
Get Adobe Reader   Read file

 

 

Nye musikantar er alltid velkomne