Velkommen til Bryne musikkorps

Årsmøte 2009

Henning Haaland delte ut medaljar for lange medlemskap i NMF
ny og gammal leiar
ny og gammal leiar
Forskjellige utmerkingar - sjå under
Forskjellige utmerkingar - sjå under
Årets musikant
Årets musikant

Årsmøte gjekk av stabelen 6.2.09, og det møtte 32 medlemmer inkludert dei som hadde sendt fullmakt. Ingve Serigstad vart ny leiar for BMK. 3 styremedlemmer takka for seg og inn kom 3 nye. Me takker dei som gjekk ut for vel utført jobb og ønskjer dei nye og resten av styret lukke til med arbeidet vidare.

Elles var det heile 9 medlemmer som hadde gjort seg verdige medaljar av ulik valør. Gratulerer til dei. Henning Haaland frå styret i NMF Rogaland møtte for å overrekkje desse.

Etter årsmøte samla me oss tradisjonen tro til middag i restauranten på Jæren hotell.

Det nye styret:

Ingve Serigstad - leiar
Roar Alvær - kasserar
Ann Iren Aarre Gjesdal - sekretær
Leif-Erik Gunnesdal - nestleiar
Lene Engdal - styremedlem
Kari Slettli Heskje - varamedlem

Utdeling av heidersteikn:

Arnstein Ramstad 20 år NMF
Torger Reve 20 år NMF
Gunn Iren Hognestad 20 år NMF
Eldar Undheim 20 år NMF
Edel Auglend 40 år NMF
Gustav Jensen 20 år BMK
Einar Gabrielsen 30 år BMK og ny æresmedlem !!!
Ingeborg Lura 40 år BMK
Eldor Fjermestad 40 år BMK
Get Adobe Reader  Årsmelding 2008 Read file


 Referat årsmøte 2009 Read file 

 Gjennomgang av rekneskapen
 Gjennomgang av rekneskapen
 Blide årsmøtedeltakarar
 Blide årsmøtedeltakarar
 Henning Haaland møtte for NMF Rogaland for å dele ut medaljar
 Henning Haaland møtte for NMF Rogaland for å dele ut medaljar
 Årsmøtets yngste deltakar sov godt gjennom møtet
 Årsmøtets yngste deltakar sov godt gjennom møtet
 Avtroppande styremedlemmer, Eldor, Orlaug og Janne
 Avtroppande styremedlemmer, Eldor, Orlaug og Janne
 Årets musikant, Anne Jorunn
 Årets musikant, Anne Jorunn
 Så var det tid for ein velsmakande middag
 Så var det tid for ein velsmakande middag