Bryne Musikkorps
Velkommen til Bryne musikkorps
 • Sjå kva som skjer    • Om korpset    • About the band    • Biletarkiv    • For medlemmar    • Kontakt oss    • Gukkenheimer    • Linkar     • Gjestebok  

 

 

   Om korpset
    - Årsmøte 2023
    - Årsmøte 2022
    - Årsmøte 2021
    - Årsmøte 2020
    - Årsmøte 2019
    - Årsmøte 2018
    - Årsmøte 2017
    - Årsmøte 2016
    - Årsmøte 2015
    - Årsmøte i jubileumsåret 2014
    - Årsmøte 2013
    - Årsmøte 2012
    - Årsmøte 2011
    - Årsmøte 2010
    - Årsmøte 2009
    - Årsmøte 2008
    - Årsmøte 2007
    - Årsmøte 2006
    - Årsmøte 2005
    - Årsmøte 2004
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 2 205 996

 

 

 Henning Haaland delte ut medaljar for lange medlemskap i NMF


Årsmøte 2009
ny og gammal leiar
 
ny og gammal leiar
 
Forskjellige utmerkingar - sjå under
 
Forskjellige utmerkingar - sjå under
 
Årets musikant
 
Årets musikant
 
Årsmøte gjekk av stabelen 6.2.09, og det møtte 32 medlemmer inkludert dei som hadde sendt fullmakt. Ingve Serigstad vart ny leiar for BMK. 3 styremedlemmer takka for seg og inn kom 3 nye. Me takker dei som gjekk ut for vel utført jobb og ønskjer dei nye og resten av styret lukke til med arbeidet vidare.

Elles var det heile 9 medlemmer som hadde gjort seg verdige medaljar av ulik valør. Gratulerer til dei. Henning Haaland frå styret i NMF Rogaland møtte for å overrekkje desse.

Etter årsmøte samla me oss tradisjonen tro til middag i restauranten på Jæren hotell.

Det nye styret:

Ingve Serigstad - leiar
Roar Alvær - kasserar
Ann Iren Aarre Gjesdal - sekretær
Leif-Erik Gunnesdal - nestleiar
Lene Engdal - styremedlem
Kari Slettli Heskje - varamedlem

Utdeling av heidersteikn:

Arnstein Ramstad 20 år NMF
Torger Reve 20 år NMF
Gunn Iren Hognestad 20 år NMF
Eldar Undheim 20 år NMF
Edel Auglend 40 år NMF
Gustav Jensen 20 år BMK
Einar Gabrielsen 30 år BMK og ny æresmedlem !!!
Ingeborg Lura 40 år BMK
Eldor Fjermestad 40 år BMK
Get Adobe Reader  Årsmelding 2008 Read file


 Referat årsmøte 2009 Read file 


Gjennomgang av rekneskapen

Blide årsmøtedeltakarar

Henning Haaland møtte for NMF Rogaland for å dele ut medaljar

Årsmøtets yngste deltakar sov godt gjennom møtet

Avtroppande styremedlemmer, Eldor, Orlaug og Janne

Årets musikant, Anne Jorunn

Så var det tid for ein velsmakande middag

 

 

Nye musikantar er alltid velkomne