Velkommen til Bryne musikkorps

Styret

   

Verv  Namn  Tlf  Mail  Periode 
Leiar   Leif Erik Gunnesdal   92850030   leif.erik.gunnesdal@kleppnett.no   2023  
Nestleiar   Gustav Jensen   97141792   Gustav@blender64.no   2023-2024  
Kasserar   Siv Karin Undheim Svanes   99521613   nirakvis@gmail.com   2022-2023  
Sekretær   Anne Grethe D. Håland   92209052   anne_grethe46@hotmail.com   2022-2023  
Styremedlem   Lotte-Andrea Dallavara   90632487   dallavara@outlook.com   2023-2024  
Varamedlem   Ann Helen B.   99379620   annhelen77s@hotmail.com   2023-2024