Velkommen til Bryne musikkorps

Bryne musikkorps` historie

Bryne musikkorps ble offisielt stiftet i 1934. I september dette året samlet Jørgen Tjøtta 15 gutter og laget et guttekorps. Navnet var Bryne hornmusikk. Øvelsene ble holdt hver dag kl 15.00 i andre etasje i Turnhallen (gamle Misjonshuset).

I januar 1935 mente Jørgen Tjøtta at korpset burde få et styre. Korpsmedlemmene var mindreårige, og styret kunne derfor ikkje velges blant dem. Da de heller ikkje hadde noen organisasjon eller foreldrelag å støtte seg til, kontaktet Jørgen Tjøtta noen frivillige voksne.

Disse dannet det første styret:
Formann:Harald Røed
Viseformann:Reier Time
Kasserer:Johan Gjerde
Sekretær:Sverdrup Nilsen
Dirigent:Jørgen Tjøtta

På det første styremøte ble det satt opp vedtekter for korpset. I paragraf 1, som nå kalles formålsparagrafen, het det: "Bryne hornmusikk er et lag som har til formål å drive musikkøvelse og underholde med musikk ved anledninger. Religiøse og politiske spørsmål holdes utenfor laget".

Årsmøtet 6. desember 1948 ble disse vedtektene revidert. Neste revisjon ble ikkje gjort før på årsmøtet i 1984.

De fem første årene utviklet korpset seg til å bli et ungdomskorps. Året 1939 ble et vendepunkt. Olav Oftedal fra Sandnes ble ny dirigent, og korpset fikk nye medlemmer.

Det var ingen aktivitet i korpset under krigen. Den 8. mai 1945 fikk Johs. Ruud, sammen med Trygve Edland, samlet de korpsmedlemmene som da var på Bryne. Det ble holdt øvelse samme dag på festiviteten (nå Thv. Solberg).

I juni samme år ble det valgt nytt styre. Denne gangen ble det valgt blant musikantene. Det ble også valgt repertoarkomite og arrangementskomite. Notearkivet ble gjennomgått og all tysk musikk kastet.

Jærstevnet, som nå er et fast innslag hver vår ble første gang arrangert høsten 1946. Arrangøren var Oltedal musikkorps. Andre deltagende korps var: Ganddal musikkorps, Ålgård musikkorps, Bryne hornmusikk og Nærbø ungdomskorps.

1948 ble et nytt merkeår for korpset. Bryne hornmusikk ble endret til Bryne musikkorps som en følge av at treblåsere var kommet til. Vedtektene ble jo også revidert dette året.

17. mai 1950 marsjerte Bryne musikkorps for første gang i uniformer. Disse er blitt skiftet ut flere ganger. Da jentene gjorde sitt inntog, ble det nødvendig å anskaffe skjørt. I dag får heldigvis alle lov å gå i bukser.

I 1960 kom Ingunn Thorsen fra Skudeneshavn til Bryne for å begynne på Rogaland off. landsgymnas, hun hadde spilt 5 år før hun kom til Bryne. Søsteren hennes jobbet på meieriet og var kollega med tubaist Korneliussen i BMK, og slik fikk hun innpass og ble den første kvinnelige musikanten i Bryne musikkorps. Hun spilte fra 1960 til 1963, og banet veien for jenter både i skolekorps og amatørkorps. 

   


Get Adobe Reader

 Navn til 50 års bilete Read file
 Navn til 60 og 70 års bilete Read file


 

 
 
BMK 20 år   1954 
BMK 20 år 1954 
BMK 50 år  1984 
BMK 50 år 1984 
BMK 60 år  1994 
BMK 60 år 1994 
BMK 70 år   2004 
BMK 70 år 2004 
80 år Bakre rekke frå venstre: Eldor Fjermestad,  Einar Gabrielsen, Inge Nedrebø, Solveig Eriksen, Johnny Kartevoll, Øystein Aa. Håkonsen, Gunn Marit Solli, Leif-Erik Gunnesdal, Simen Stangeland Aase, Bjørn Kverneland, Torger Reve
2. rekke : Lene Rognstad, Kjetil Gudmestad, Eldar Undheim, Janne Christin Lyngstad, Åse Kyllingstad Hatteland, Tonje Wefring Fosse, Elise Wefring Fosse, Berit Skarestad Njaa, Saulius Trepekuna
1. rekke: Ann Iren Aarre Gjesdal,  Anne Jorunn Horpestad, Kyrre Eirik Øien, Vania R. Martins, Julija Motmillere, Håvard Grødem, Lise Bryne Lura, Hege Marie Reve, Gunn Iren Hognestad, Kari Slettli Heskje, Siv Karin Undheim Svanes.
Ikkje med på bilete: Kjetil Grødem og Gustav Jensen
80 år Bakre rekke frå venstre: Eldor Fjermestad, Einar Gabrielsen, Inge Nedrebø, Solveig Eriksen, Johnny Kartevoll, Øystein Aa. Håkonsen, Gunn Marit Solli, Leif-Erik Gunnesdal, Simen Stangeland Aase, Bjørn Kverneland, Torger Reve 2. rekke : Lene Rognstad, Kjetil Gudmestad, Eldar Undheim, Janne Christin Lyngstad, Åse Kyllingstad Hatteland, Tonje Wefring Fosse, Elise Wefring Fosse, Berit Skarestad Njaa, Saulius Trepekuna 1. rekke: Ann Iren Aarre Gjesdal, Anne Jorunn Horpestad, Kyrre Eirik Øien, Vania R. Martins, Julija Motmillere, Håvard Grødem, Lise Bryne Lura, Hege Marie Reve, Gunn Iren Hognestad, Kari Slettli Heskje, Siv Karin Undheim Svanes. Ikkje med på bilete: Kjetil Grødem og Gustav Jensen