Bryne Musikkorps
Velkommen til Bryne musikkorps
 • Sjå kva som skjer    • Om korpset    • About the band    • Biletarkiv    • For medlemmar    • Kontakt oss    • Gukkenheimer    • Linkar     • Gjestebok  

 

 

   Om korpset
    - Årsmøte 2023
    - Årsmøte 2022
    - Årsmøte 2021
    - Årsmøte 2020
    - Årsmøte 2019
    - Årsmøte 2018
    - Årsmøte 2017
    - Årsmøte 2016
    - Årsmøte 2015
    - Årsmøte i jubileumsåret 2014
    - Årsmøte 2013
    - Årsmøte 2012
    - Årsmøte 2011
    - Årsmøte 2010
    - Årsmøte 2009
    - Årsmøte 2008
    - Årsmøte 2007
    - Årsmøte 2006
    - Årsmøte 2005
    - Årsmøte 2004
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 2 206 001

 

 

 Roar og Åse får medaljar for 30 års medlemskap i NMF


Årsmøte 2010
Ann Iren får takk for innsatsen i styret av Ingve som fortset :)
 
Ann Iren får takk for innsatsen i styret av Ingve som fortset :)
 
Oppmerksomhet til Bjørn for passert 50 års dag
 
Oppmerksomhet til Bjørn for passert 50 års dag
 


Årsmøte 2010 vart halde på Jæren hotell fredag 5. februar 2010. Godt frammøte og kjapp gjennomføring er sedvane for BMK, og intet unnatak dette året. Ingen store merknader til årsmelding og rekneskap. Dog må nemnast at sosialkomiteen si årsmelding vart sungen! Ein kjekk ny vri å skriva årsmelding som sang. Kun ein styremedlem gjekk ut av styret. Takk til Ann Iren for innsatsen som sekretær i 2 år, og til lukke til Torger som ny varamedlem i styret.

Frå NMF møtte Wenche Moi og delte ut medaljar og diplom til Roar Alvær og Åse K. Hatteland for heile 30 års medlemskap i NMF.

Styret i BMK:

Ingve Serigstad - leder
Roar Alvær - kasserar
Leif-Erik Gunnesdal - nestleder
Lene Engdal - styremedlem
Kari Slettli Heskje - sekretær
Torger Reve - varamedlem


(Kan avsynges på melodien ”Gråtende sky”)

Året tjue-null-ni
er all’rede forbi.
Det er tid for å gjør’ opp vårt bo.
Vi la planer for alt,
men så gikk det så galt.
Kun en samling før jul fikk vi til.

Å, gråtende sky,
å, vi gråter, vi gråter fordi
vi så lite fikk gjort.
Året gikk altfor fort
for to mannfolk som rotet seg bort.

Get Adobe Reader  Årsmelding 2009 Read file

 


Åse var møteleiar under årsmøte

Gjennomgang av rekneskapen .. kor va dæ nå :)

Valkomiteen v/Kathrine legg fram forslaget sitt

Årets musikant, Inge Nedrebø

 

 

Nye musikantar er alltid velkomne