Velkommen til Bryne musikkorps

Årsmøte 2022

Den nye leiaren vår er Leif Erik Gunnesdal, som elles har med seg 

Gustav Jensen, Siv Karin Svanes Anne Grethe Håland, John Petter Egge og Simen Stangeland Aase i styret. 

Årsmøte gjekk greit med berre små korrigeringar. Anne Kristine Lunde  Bræin fekk medalje for 30 års medlemsskap i NMF og Inge Nedrebø vart årets musikant. Han hadde igjen 100 % frammøte på øvingar og speleoppdrag.
Get Adobe Reader   Read file