Bryne Musikkorps
Velkommen til Bryne musikkorps
 • Sjå kva som skjer    • Om korpset    • About the band    • Biletarkiv    • For medlemmar    • Kontakt oss    • Gukkenheimer    • Linkar     • Gjestebok  

 

 

   Om korpset
    - Årsmøte 2023
    - Årsmøte 2022
    - Årsmøte 2021
    - Årsmøte 2020
    - Årsmøte 2019
    - Årsmøte 2018
    - Årsmøte 2017
    - Årsmøte 2016
    - Årsmøte 2015
    - Årsmøte i jubileumsåret 2014
    - Årsmøte 2013
    - Årsmøte 2012
    - Årsmøte 2011
    - Årsmøte 2010
    - Årsmøte 2009
    - Årsmøte 2008
    - Årsmøte 2007
    - Årsmøte 2006
    - Årsmøte 2005
    - Årsmøte 2004
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 2 205 972

 

 

 

Årsmøte 2023
Medaljedryss for medlemsskap Bryne musikkorps
 
Medaljedryss for medlemsskap Bryne musikkorps
 
Medaljar for medlemsskap NMF
 
Medaljar for medlemsskap NMF
 
Årets musikant
 
Årets musikant
 

1. mars vart årsmøte halde på Vardheia ungdomsskule. 

Nytt styre: 

Leiar Leif Erik Gunnesdal
Styremedlemmer:
Gustav Jensen
Anne Grethe Håland
Siv Karin Svanes
Lotte-Andrea Dallavara
Varamedlem: Ann Helen B. Madsen

Årsmeldinga viser at me er eit aktivt korps med mange speleoppdrag og ein sunn og god økonomi. 

 

Dette året fekk me 2 nye æresmedlemmer etter 30 års aktiv medlemstid i korpset; Elise Wefring Fosse og Johnny Kartevoll. 

Einar Gabrielsen har vore med i NMF i 50 år, og elles fekk desse medaljar

NMF:
20 år Kari Slettli Heskje
20 år Siv Elise Stene
30 år Rolf Skjæveland
40 år Anne Grethe Håland
50 år Einar Gabrielsen

Bryne musikkorps:

10 år Simen Stangeland Aase
20 år Kari Slettli Heskje
20 år Anne Jorunn Horpestad
30 år Elise Wefring Fosse
30 år Johnny Kartevoll

Årets musikant vart Krisian Svanes.

 

 

Nye musikantar er alltid velkomne