Velkommen til Bryne musikkorps

Årsmøte 2023

Medaljedryss for medlemsskap Bryne musikkorps
Medaljedryss for medlemsskap Bryne musikkorps
Medaljar for medlemsskap NMF
Medaljar for medlemsskap NMF
Årets musikant
Årets musikant

1. mars vart årsmøte halde på Vardheia ungdomsskule. 

Nytt styre: 

Leiar Leif Erik Gunnesdal
Styremedlemmer:
Gustav Jensen
Anne Grethe Håland
Siv Karin Svanes
Lotte-Andrea Dallavara
Varamedlem: Ann Helen B. Madsen

Årsmeldinga viser at me er eit aktivt korps med mange speleoppdrag og ein sunn og god økonomi. 

 

Dette året fekk me 2 nye æresmedlemmer etter 30 års aktiv medlemstid i korpset; Elise Wefring Fosse og Johnny Kartevoll. 

Einar Gabrielsen har vore med i NMF i 50 år, og elles fekk desse medaljar

NMF:
20 år Kari Slettli Heskje
20 år Siv Elise Stene
30 år Rolf Skjæveland
40 år Anne Grethe Håland
50 år Einar Gabrielsen

Bryne musikkorps:

10 år Simen Stangeland Aase
20 år Kari Slettli Heskje
20 år Anne Jorunn Horpestad
30 år Elise Wefring Fosse
30 år Johnny Kartevoll

Årets musikant vart Krisian Svanes.