Bryne Musikkorps
Velkommen til Bryne musikkorps
 • Sjå kva som skjer    • Om korpset    • About the band    • Biletarkiv    • For medlemmar    • Kontakt oss    • Gukkenheimer    • Linkar     • Gjestebok  

 

 

   Om korpset
    - Årsmøte 2023
    - Årsmøte 2022
    - Årsmøte 2021
    - Årsmøte 2020
    - Årsmøte 2019
    - Årsmøte 2018
    - Årsmøte 2017
    - Årsmøte 2016
    - Årsmøte 2015
    - Årsmøte i jubileumsåret 2014
    - Årsmøte 2013
    - Årsmøte 2012
    - Årsmøte 2011
    - Årsmøte 2010
    - Årsmøte 2009
    - Årsmøte 2008
    - Årsmøte 2007
    - Årsmøte 2006
    - Årsmøte 2005
    - Årsmøte 2004
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 2 206 042

 

 

 Elise, Bjørn og Åse, Eldor og Berit var ikkje til stades.


Årsmøte i jubileumsåret 2014
Eldor Fjermestad har vore korpsmusikant i 50 år!
 
Eldor Fjermestad har vore korpsmusikant i 50 år!
 
Styret i jubileumsåret
 
Styret i jubileumsåret
 
Etter årsmøte var det middag :)
 
Etter årsmøte var det middag :)
 

Årets årsmøte vart avhalde 21.02.14 på Bryne mølle. Etter det formelle årsmøte, der me hadde besøk av Brit Johanne Orre som representant frå NMF, hadde me middag og kick-off fest for 80 års jubileet vårt. Årsmelding og rekneskap vart godkjent, og nytt styre valt.

Det nye styret er

Kjetil Gudmestad - formann
styremedlemmer:
Elise Wefring Fosse
Anne Jorunn Horpestad
Janne Christin Lyngstad
Torger Reve
Gunn Iren Hognestad - varamedlem

Brit Johanne delte ut medaljar frå NMF, og det er ikkje småtteri av korpsår desse medlemmane står for. Sjå denne lista :

Eldor Fjermestad 50 år i NMF
Bjørn Kverneland 40 år i NMF
Elise W. Fosse 30 år i NMF
Berit Skarestad Njaa 30 år i NMF

Fantastisk innsats, og gjenspegler vel i høg grad kor kjekt det er å vera medlem i eit musikkorps.

Årets musikant vart velfortent Åse Kyllingstad Hatteland. Utdrag frå formannen sine stikkord då han presenterte vinnaren: Veldig godt frammøte på øvingar og oppdrag i alle år, steller til frokost til oss 17. mai, koker kaffi  på kvar øving, gir mat og husrom til utenlandsgjester, seier ja til det meste ho blir spurt om,  gjer seg aldri og "bles til leppene blør" om nødvendig,  trosser hoftesmerter og går i alle tog 17. mai  og overtok på strak arm arrangering av after train. 

 

 

 

 
Get Adobe Reader  årsmelding Read file

 


 

 

Nye musikantar er alltid velkomne