Velkommen til Bryne musikkorps

Komitear og utvalg

 

Dugnadsansvarlig: styret

Heimesideansvarleg: Anne Jorunn Horpestad - Send aktuelt stoff til ahorpestad@yahoo.no

Jul i Skomakergata
Gunn Marit Solli

Materialforvaltar:
Eldar Undheim

Musikkutval:
Kjetil Gudmestad
Kristian Svanes
Gustav Jensen
Johnny Kartevoll
Lotte-Andrea Dallavara
Dirigent

Noteforvaltar:
Anne Jorunn Horpestad
 

Sosialkomite:

Siv Karin Svanes
Ingrid Selle

Turkomite
Eldor Fjermestad
Leif-Erik Gunnesdal
Eldar Undheim

Uniformsvarleg:
Anne Jorunn Horpestad

Valkomite:
Rolf Skjæveland 
Inge Nedrebø 
Johnny Kartevoll