Velkommen til Bryne musikkorps

Sponsorar

"Grunnmuren" er meint å styrkja det økonomiske fundamentet for Bryne musikkorps. Denne er ein transportabel vegg som består av mange små grunnsteinar; ei keramisk flis der namnet på gjevar vert gravert inn. Grunnmuren vil vera med oss på alle arrangement.

Kven kan vera gjevar?
Alle som vil; bedrifter, privatpersonar, organisasjonar, klubbar etc.

Ein grunnstein koster kr 100 pr. månad i ein periode over 3 år.  BMK er godkjent gåvemottakar for å få skattefrådrag for gåve som blir gitt (min. kr 500 og maks. kr 2000 pr. år, og i 2015 utgjer skattefrådraget 28 %). Gåver/kjøp av grunnstein vil verta innrapportert til skatteetaten slik at beløpet kjem på forhåndsutfylt sjølvmelding.

Grunnsteineigarar:

Tritec AS
Mesterbakeren
Eldar Undheim
Einar Gabrielsen
Bjørn Kverneland
Gjesdal ambulerende frisør
Rolf's Dekk
Margret Kverneland
Dolly Dimple
Fam Kverneland Wilhelmsen
Glasmester Knudsen
Boligpartner
Bryne Kro & Hotell
Kverneland Bil
Aktiv Eiendomsmekling Jæren AS
Monter, Bryne
Time Elektro AS
Bryne Rør
Byggelaget Time AS
Rogalandshus AS
Jan Reime Bil AS
Jæren Hotel