Velkommen til Bryne musikkorps

Årsmøte 2018

Årets årsmøte vart halde den 9. februar på Bryne skule etterfulgt av sosial samling på Stadion bowling.

Ny leiar er Åse K. Hatteland

Elles er styremedlemmane
Janne C. Lyngstad
Siv Karin U. Svanes
Rolf Skjæveland
Berit Skarestad Njaa
varamedlem Kari Heskje.

 

 

På årsmøte fekk Kjetil Gudmestad utdelt medalje for 30 års medlemsskap i NMF og Rolf Skjæveland for 20 år i Bryne musikkorps.

Årets musikant vart Kyrre E. Øien