Velkommen til Bryne musikkorps

Årsmøte 2011

Ny leiar, Morten Ravn Hagen
Ingve Serigstad og Leif Erik Gunnesdal gjekk ut av styret. Me takker for innsatsen.
Ingve Serigstad og Leif Erik Gunnesdal gjekk ut av styret. Me takker for innsatsen.
Medalje for 20 års medlemsskap i BMK til Eldar Undheim og Inge Nedrebø
Medalje for 20 års medlemsskap i BMK til Eldar Undheim og Inge Nedrebø
Årets musikant  i 2010 vart Johnny Kartevoll
Årets musikant i 2010 vart Johnny Kartevoll

Morten Ravn Hagen er ny leiar i BMK

BMK hadde årsmøte 04.02.11. Årsmelding og rekneskap vart godkjent med kun få merknader, og valkomiteen hadde alt klart, så nytt styre var kjapt på plass.

Me takker avtroppande leiar Ingve Serigstad og nestleiar Leif Erik Gunnesdal for innsatsen og ønskjer nytt styre lukke til.

Medaljar for 20 års medlemsskap i BMK vart utdelt til:

Inge Nedrebø og Eldar Undheim.

Årets musikant: Johnny Kartevoll

Det nye styret:

Leiar Morten Ravn Hagen
Styremedlemmer:
Roar Alvær
Kari Slettli Heskje
Solveig S. Eriksen
Torger Reve
Varamedlem: Gunn Iren Hognestad
Get Adobe Reader  Årsmelding Read fileMiddag etter årsmøte