Velkommen til Bryne musikkorps

Årsmøte 2010

Roar og Åse får medaljar for 30 års medlemskap i NMF
Ann Iren får takk for innsatsen i styret av Ingve som fortset :)
Ann Iren får takk for innsatsen i styret av Ingve som fortset :)
Oppmerksomhet til Bjørn for passert 50 års dag
Oppmerksomhet til Bjørn for passert 50 års dagÅrsmøte 2010 vart halde på Jæren hotell fredag 5. februar 2010. Godt frammøte og kjapp gjennomføring er sedvane for BMK, og intet unnatak dette året. Ingen store merknader til årsmelding og rekneskap. Dog må nemnast at sosialkomiteen si årsmelding vart sungen! Ein kjekk ny vri å skriva årsmelding som sang. Kun ein styremedlem gjekk ut av styret. Takk til Ann Iren for innsatsen som sekretær i 2 år, og til lukke til Torger som ny varamedlem i styret.

Frå NMF møtte Wenche Moi og delte ut medaljar og diplom til Roar Alvær og Åse K. Hatteland for heile 30 års medlemskap i NMF.

Styret i BMK:

Ingve Serigstad - leder
Roar Alvær - kasserar
Leif-Erik Gunnesdal - nestleder
Lene Engdal - styremedlem
Kari Slettli Heskje - sekretær
Torger Reve - varamedlem


(Kan avsynges på melodien ”Gråtende sky”)

Året tjue-null-ni
er all’rede forbi.
Det er tid for å gjør’ opp vårt bo.
Vi la planer for alt,
men så gikk det så galt.
Kun en samling før jul fikk vi til.

Å, gråtende sky,
å, vi gråter, vi gråter fordi
vi så lite fikk gjort.
Året gikk altfor fort
for to mannfolk som rotet seg bort.

Get Adobe Reader  Årsmelding 2009 Read file 

 Åse var møteleiar under årsmøte
 Åse var møteleiar under årsmøte
 Gjennomgang av rekneskapen .. kor va dæ nå :)
 Gjennomgang av rekneskapen .. kor va dæ nå :)
 Valkomiteen v/Kathrine legg fram forslaget sitt
 Valkomiteen v/Kathrine legg fram forslaget sitt
 Årets musikant, Inge Nedrebø
 Årets musikant, Inge Nedrebø