Velkommen til Bryne musikkorps

Årsmøte 2016

Årets musikant Elise W. Fosse
Årets musikant Elise W. Fosse

 

26.02.16 vart årsmøte halde på Bryne skule. Det nye styret er

Bjørn Kverneland
Siv Karin Undheim Svanes
Eldor Fjermestad
Gunn Iren Hognestad
Anne Jorunn Horpestad
Gunn Marit Solli

Som kvart år delte me ut medaljar for "lang og tro teneste". Dette året fekk Bjørn Kverneland medalje for 30 års medlemsskap i BM, og vart vår 8. æresmedlem!

10 år Bryne musikkorps
Ann Iren Aarre Gjesdal

20 år Bryne musikkorps
Kjetil Gudmestad

30 år Bryne musikkorps
Bjørn Kverneland

20 år NMF
Ann Iren Aarre Gjesdal
Leif Erik Gunnesdal
Lene Rognstad

Årets musikant vart Elise W. Fosse for god innsats i komitear og styrearbeid samt deltaking på øvingar og speleoppdrag.

 

 
Get Adobe Reader   Read file