Velkommen til Bryne musikkorps

Årsmøte 2020

40 år i NMF Åse K. Hatteland
40 år i NMF Åse K. Hatteland
20 år i NMF Siv Karin Svanes
20 år i NMF Siv Karin Svanes
Årets musikant Anne Jorunn Horpestad
Årets musikant Anne Jorunn Horpestad

Møteleiar Gunn Marit Solli losa oss greit gjennom årsmøte 4. mars kl 18, og me var ferdige i god tid før øving.

Nytt styre vart

Kristian Svanes  - leiar
Styremedlemmer:
Kyrre E. Øien
Simen Stangeland Aase
Siv Karin Svanes
Rolf Skjæveland
Julija Motmillere

Medaljørar:

40 år i NMF Åse Kyllingstad Hatteland
20 år i NMF Siv Karin Undheim Svanes
20 år i NMF og 10 år i BMK Solveig Eriksen (ikkje til stades)