Velkommen til Bryne musikkorps

Vakt for campingkvinnene

Marit Benthe Norheim sine campingkvinner gjesta Bryne dei 2 første vekene i oktober 08. "Kvinnene" kom til Stavanger i mai som eit ledd i feiringa av europeisk kulturhovudstad, og ruller no rundt og viser seg fram andre stader i landet.
Bryne musikkorps stod for vakthaldet av campingkvinnene i helgene, her representert av Anne Kristine.

 

Campingmamma Dekorert med bilete frå campinglivet
Campingmamma Dekorert med bilete frå campinglivet
Flyktningekvinnen og Sirenen Den første dekorert med porselens-mosaikk laga av 400 barn i Stavanger-regionen og flyktningekvinner i Sandnes.
Flyktningekvinnen og Sirenen Den første dekorert med porselens-mosaikk laga av 400 barn i Stavanger-regionen og flyktningekvinner i Sandnes.
Sirenen Dekorert av rosa betong med avtrykk av menneskehender og ein frittståande figur, eit menneske, foster? Fallos?
Sirenen Dekorert av rosa betong med avtrykk av menneskehender og ein frittståande figur, eit menneske, foster? Fallos?
Bruden Dekorert med bryllupsfoto frå Rogaland og andre deler av verden
Bruden Dekorert med bryllupsfoto frå Rogaland og andre deler av verden
Maria Beskytteren Den døde Kristus omkransa av 20 menneske- og åndevesen.
Maria Beskytteren Den døde Kristus omkransa av 20 menneske- og åndevesen.