Velkommen til Bryne musikkorps

Julekonsert8. desember hadde me vår årlige julekonsert i møllå. Dette året var Bryne, Ålgård & Figgjo og Undheim & Eikeland skulekorps med. Det var konsertar med kvart korps, mykje god mat, årelodd med kjekke gevinstar og til slutt 3 sangar med alle korpsa i lag.

Etter konserten bar det ut på julespeling i gata for ei gruppe BMK musikantar. Denne gongen fekk me hyggelig selskap og spelehjelp av skulekorpsingar frå Ålgård & Figgjo skulekorps som har mødrene sine med i BMK.