Velkommen til Bryne musikkorps

Lye 291112


Me vart inviterte til Lye skulekorps og "korps i skulen" arrangement - 3. klassingane på Lye har fått instrument og korps inn i skulen. Her var mange nye korpsspirer, samt sjølve korpset. Flott og kreativ framføring av leik med musikk, og publikum fekk ikkje bare høyra, men vart aktiviserte. "En liten and" slo godt an. Ein koselig kveld som toppa seg då Åse vann hovudgevinsten på årelodda, ein TROMPET!