Velkommen til Bryne musikkorps

I hagen hos Åse og Berge 16.08.08
Dottera Ane gifta seg med sin Olav, og Gukken stilte opp og underhaldt i ventetida mellom vielse og middag.