Velkommen til Bryne musikkorps

2018

Gukkenheimekameraden på tur

Denne glade gjengen deltok for 2. gong på oktoberfest i Calella (Spania) 30.9.-05.10.18 og hadde flotte dagar i god temperatur med vin og tapassmaking i Barcelona og mykje musikk og speling  i Calella.