Velkommen til Bryne musikkorps

2021

Aktiviteten til Gukkenheimar har lege brakk under pandemien, med eitt einaste unnatak ein periode smitteverntiltaka slapp litt opp, ei heildagsøving på Bryne skule med Saulius Trepekunas som instruktur den 30.10.21.