Velkommen til Bryne musikkorps

Haustmøte 08 og vårmøte 09

HAUSTMØTE / VÅRMØTE FOR KORPSA I JÆRREGIONEN

GBB, OLTEDAL 13.01.2009 kl.19 30 – 22 00

Det møtte representanter frå Klepp hornmusikk, Tu skulekorps, Rosseland skulekorps, Bryne skulekorps,Undheim/Eikeland skulekorps,Orre skulekorps,Bore skulekorps, Nærbø skulekorps, Varhaug skulekorps, Vigrestad skulekorps, Ogna skulekorps, Ålgård skulekorps(Kristin Åsen,GBB), Vigrestad brassband, Nærbø musikkops, GBB og Bryne musikkorps. 16 korps var representert. Frå NMF Rogaland møtte Liv Elgheim og Tore Bjørheim.

Tore Bjørheim innformerte om kva NMF kan bidra med.
Anbefalte alle å senda ungane på sommerkurs.

Kretskorpset er eit tilbud for ungdom over 15 år, og mange prøvespiller for opptak på sommerkursene.

Alle skulekorps skal ha ungdom representert i styret.
I kretsstyret skal også ungdom representere. Aldersgrense 25 år.

Aktiviteter framover:

Instruktørkurs i Tysvær 16.-18.januar
KM
Kretstinget har møte på Jæren hotell 25.-26.april

Liv Elgheim oppfordra alle korps å delta på kretstingmøtet.
Hordaland og Rogaland vil vera to regionar, og det skal stemmast over dette.

Valgstyret ønsker tips til ny representant i NMF, frå Jærregionen. Helst ein som er flink med økonomi.
På møte blir det foredrag, møter og opplegg for dirigenter.
Tips til valgkomiteen sendes: Atle Høgberg 90073797

Tore Bjørheim kjem gjerne på arrangement til korpsa, men ønsker å slippe å betale billett osv. Forståelig nok kan det bli ein del kroner i representering.

Alle korps informerte om sitt. Mange skulle ha jubileum dette året.

Alle jobber med rekruttering, og skulekorpsa slit med å halda på dei store.

Det er viktig med godt samarbeid mellom skulekorps og vaksenkorps.

Til slutt innformerte GBB at dei ville arrangera Jærstevne 6.juni. Meir info.kjem etter kvart. Dei vil prøve å få det til så ikkje ”alle” reiser heim før festen.

Klepp og Vigrestad skulekorps skal ha Jærstevne for skulekorps. Delte meininger om opplegget. Det blir eit eller to stevner. Dato er ikkje fastsett.

Korps oppfordres til å registrere seg i frivillighetsregisteret/grasrotanndelen.

Neste haustmøte er Nærbø Musikkorps arrangør.

Ann Iren
Ref.