Velkommen til Bryne musikkorps

Jærdag 2010

Den store årvisse dugnaden er over. BMK stilte med vakter i 160 timar på kveld og natt.