Bryne Musikkorps
Velkommen til Bryne musikkorps si heimeside
 • Sjå kva som skjer    • Om korpset    • About the band    • Biletarkiv    • For medlemmar    • Kontakt oss    • Gukkenheimer    • Linkar     • Gjestebok  

 

 

   For medlemmar

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 873 167

 

 


Øvingsoppstart 15. august - sjå under repertoar kva noter du må ha med.

øt i tide på øvingane - speleklar 1930 -  Dørene opnast 1915 :)

Forfall til øving og speleoppdrag skal meldast Janne på tlf. 94784211 i GOD tid før øvinga starter, og til speleoppdrag så fort du veit du ikkje kan delta.

Referat frå styremøte 08.06. er lagt ut.

Info frå styret vedr. youtobe - 08.06.18

Det blir opprettet en komité bestående av Siv Karin og Simen  + musikkutvalget som skal arbeide med  planer og ideer for filming av korpset på YouTube. Det er nå lagt planer for begge brudemarsjene med oppstart etter sommeren. Nærmere info vil komme.

Meld frå til Åse om du har lyst å vera med i arrangementkomiteen for vårkonsert 2019

Øving 15. august kl 1930 
Gjennomspeling oktoberfestrepertoar
Info om
- korpsfestival
- oktoberfest
- filming
- vårkonsert

Datoar å notera i kalendaren:

22.09.18 Korpsfestival og oktoberfest frå kl. 1000

Sjå aktivitetar - årshjul - der skal det meste stå.

 

 

 

Orientering om heimesida:


Alt utanom det som ligg under for medlemmer er tenkt for publikum. Difor står f.eks. ikkje ALT me skal gjer under "kva skjer". Medlemmer må alltid gå via "For medlemmer" for å hente info. Som regel blir det laga eit eige menyvalg for kvar aktivitet.

Under sosialt ligg bilete frå nokre få interne aktiviteter. Bilete frå andre happeningar ligg opne for alle under "biletarkiv".

Ved å klikke på lyra øverst til høgre kjem du tilbake til "start" - velkommensida.
 


 

Utskriftsvennlig versjon
 

 

 

Nye musikantar er alltid velkomne